Professor & Students

Khóa học môn khoa học bằng tiếng Anh

Chương trình giảng dạy môn Khoa học bằng tiếng Anh dành cho học sinh trường quốc tế muốn nâng cao năng lực môn Khoa học của mình.

Teacher and Kids in Library

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Giáo viên tại Anh Quốc sẽ giảng dạy sát theo thực tế học tập của học sinh, giúp học sinh cái thiện rõ rệt kết quả học tập tại trường của mình.

Lịch học: Buổi tối hàng ngày hoặc tập trung 2 ngày trong tuần.

Học phí: Vui lòng LIÊN HỆ TƯ VẤN để được biết học phí cho chương trình cam kết đầu ra.

Học phí: 810 bảng Anh/ năm

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Tuổi : Từ 9 tuổi trở lên

Trình độ Anh văn: Trải qua bài kiểm tra Tiếng Anh của trường.

Trình độ văn hoá: lớp 3 trở lên

NỘI DUNG CHÍNH

KHOA HỌC TRUNG HỌC

KHOA HỌC

PHỔ THÔNG