3980905.jpg

Học lấy bằng Tiểu học của Anh Quốc (Sats)

Đây là chương trình phù hợp cho học sinh muốn học tiếng Anh, môn học khác bằng tiếng Anh và rèn luyện tinh thần làm việc chủ động chuyên nghiệp. Nội dung bám sát chương trình cấp 1 của Anh Quốc

Teacher and Kids in Library

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Học sinh học xong chương trình Tiểu học có thể giao tiếp Tiếng Anh tốt, trình bày ý kiến của mình một cách gọn gàng rõ ràng, biết lắng nghe tiếp thu ý kiến của người khác. Học sinh sau khi học xong chương trình có thể lựa chọn làm bài thi Online tại Việt Nam (không lấy chứng chỉ) hoặc sang Anh làm bài thi lấy chứng chỉ của Anh Quốc.

Đánh giá: Kiểm tra Sats online Toán, Tiếng Anh (Từ vựng, ngữ pháp, đánh vần, từ vựng, dấu câu, đọc)

Thời gian học: 2 năm

Cơ quan cấp bằng/ chứng chỉ: Trường EV Academy

Lịch học: Buổi tối hàng ngày hoặc tập trung 2 ngày trong tuần.

Học phí: 810 bảng Anh/ môn/ năm

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Tuổi : Từ 9 tuổi trở lên

Trình độ Anh văn: Trải qua bài kiểm tra Tiếng Anh của trường.

Trình độ văn hoá: Lớp 3 trở lên

NỘI DUNG CHÍNH

MÔN TOÁN

MÔN KHOA HỌC

VĂN HỌC ANH

TIẾNG ANH VÀ KỸ NĂNG HỌC TẬP

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Học sinh có thể chọn học thẳng lên chương trình cấp 2 của trường hoặc đi du học với vốn Tiếng Anh vững vàng và hiểu biết cơ bản về các môn học chính bằng tiếng Anh.