Học lấy bằng cấp 2 của Anh Quốc (GCSE)

Đây là chương trình phù hợp cho học sinh muốn du học, muốn học tiếng Anh cùng các môn học khác bằng tiếng Anh và rèn luyện tinh thần làm việc chủ động chuyên nghiệp. Nội dung bám sát chương trình cấp 2 của Anh Quốc

Teacher and Kids in Library

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Học sinh học xong chương trình Cấp 2 có thể giao tiếp Tiếng Anh tốt, trình bày ý kiến của mình một cách gọn gàng rõ ràng, biết lắng nghe tiếp thu ý kiến của người khác. Học sinh sau khi học xong chương trình có thể lựa chọn làm bài thi lấy chứng chỉ tại Việt Nam hoặc thi ở tất cả các Hội đồng Anh trên thế giới.

Bằng cấp: GCSE/ IGCSE

Cơ quan cấp bằng/ chứng chỉ: Hội đồng Anh

Thời gian học: 2 năm

Lịch học: Buổi tối hàng ngày hoặc tập trung 2 ngày trong tuần.

Học phí: 810 bảng Anh/ môn/ năm

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Tuổi : Từ 11 tuổi trở lên

Trình độ Anh văn: IELTS 4.0 (hoặc trải qua bài kiểm tra Tiếng Anh của trường)

Trình độ văn hoá: lớp 6 trở lên

NỘI DUNG CHÍNH

MÔN TOÁN

MÔN KHOA HỌC

VĂN HỌC ANH

TIẾNG ANH VÀ KỸ NĂNG HỌC TẬP

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Học sinh sau khi học xong cấp 2 có thể du học các nước hoặc học tiếp lên cấp 3 để lấy chứng chỉ A Level của Anh Quốc.